CIRCULAR OFFICE GEDRAGSTOOLKIT

De meeste mensen willen verduurzamen

Gedrag is van ongekend belang in de transitie van een duurzamer kantoor. Daarom heeft CircularOffice in samenwerking met Dijksterhuis & van Baaren (D&B) en PHI Factory een gedragstoolkit ontwikkeld. Hiermee krijgen organisaties handvatten om duurzaam gedrag onder alle medewerkers te stimuleren. Binnen de gedragstoolkit is een groeimodel ontwikkeld met drie aantoonbare profielen; afwachtende realisten, intuïtieve volgers en actieve ambassadeurs. Op basis van deze profielen zijn er 24 kansrijke interventies ontwikkeld die gekoppeld zijn aan deze profielen. Hierdoor helpt de toolkit gerichte interventies in te zetten om die medewerkers te activeren om duurzaam gedrag te vertonen in de werkomgeving.

In de gedachtelijn van “De meeste mensen deugen” – het werk van Rutger Bregman, waarin hij aantoont dat de geschiedenis systematisch uitwijst dat de meeste mensen niet hun eigen belang vooropstellen als het moeilijk wordt, maar van nature de ander graag helpen en kameraadschap verkiezen boven macht – kunnen wij, aan de hand van onderzoek stellen dat: de meeste mensen best willen verduurzamen. En in die gedachtelijn hoeven we mensen niet meer te motiveren, te straffen of keuzes te manipuleren. En moeten we de mensen simpelweg gewoon in staat stellen om dat gedrag te vertonen wat bijdraagt aan een duurzame wereld van morgen.

Contactpersoon:

Michael van der Meer

Michael van der Meer

Yvette Watson

Yvette Watson

Meer over CircularOffice

In een circulair kantoor bestaat afval niet meer en behouden grondstoffen ook na gebruik hun waarde. CircularOffice heeft als doel om de circulaire economie te implementeren in de kantooromgeving. CircularOffice geeft invulling aan dit doel door kantoren afvalvrij te maken middels slimme inkoop, het terugdringen van verspilling en hoogwaardig gebruik van grondstoffen. CircularOffice is een consortium opgericht door de marktpartijen Sodexo, Returnity, NNOF en Economic Board Utrecht. Met dit consortium is de kennis in huis om circulaire stappen te zetten op het gebied van catering, afval, schoonmaak en kantoormeubilair.

 

Image