Aan de slag met Zero Waste bij FMHaaglanden

Aan de slag met Zero Waste bij FMHaaglanden

 • FMHaaglanden
 • FMHaaglanden (hierna FMH) is de professionele facilitair dienstverlener voor Rijksorganisaties in de Haagse regio. FMHaaglanden is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bediend 26 kantoorlocaties. FMH heeft een stevige duurzame ambitie; ‘In 2030 wil FMH een volledig circulaire en CO₂-neutrale facilitaire dienstverlener zijn’. Als onderdeel van de Rijksoverheid hebben zij daarnaast als doel gesteld om het restafval van de kantoren terug te brengen naar 35% (exclusief papier en karton). Om FMH te ondersteunen met het behalen van deze KPI waren wij als PHI Factory vanaf eind 2021 t/m begin 2023 aangehaakt in de vorm van een projectleider zero waste.

 • Opdracht:

  Als projectleider zero waste zijn we op interim basis aan de slag gegaan. Zo waren we onderdeel van het team en konden activiteiten direct toegepast worden in de praktijk (wanneer de covid-19 maatregelen dit toelieten). Veel van de activiteiten moesten online uitgevoerd worden.

 • De PHI aanpak:

  Vooraf is er een Plan van Aanpak en Actieplan opgesteld waarin de doelstellingen en activiteiten stonden weergegeven die we zouden gaan uitvoeren. Dit was onderdeel van het Transitieplan die we voor FMHaaglanden hebben geschreven. De activiteiten droegen bij aan onderstaande resultaatgebieden:

  1. Afvalscheiding optimaliseren
  2. Duurzaam gedrag stimuleren
  3. Hoogwaardig hergebruik reststromen
  4. Duurzaam inkopen
 • Het resultaat:

  Voorbeelden van activiteiten die zijn uitgevoerd in deze periode staan hieronder weergegeven:

  • er was een grondstoffenscan uitgevoerd door PreZero, deze is verder verspreid en geïmplementeerd;
  • we zijn een Werkgroep Zero Waste gestart met facilitair adviseurs die maandelijks bij elkaar kwamen om uitvoering te geven aan activiteiten;
  • we hebben advies gegeven voor de aanbesteding Afvalinzamelmiddelen en hebben ook geholpen met het implementeren;
  • inzameling PBD (plastic, blik en drankenkartons) is gestart en geïmplementeerd op kantoorlocaties;
  • we hebben een ‘Basis op orde’ lijst ontwikkelt waaraan de kantoorlocaties moeten voldoen;
  • in samenwerking met Communicatie is er een nieuwe afvalposter ontwikkelt en geïmplementeerd;
  • we hebben invulling gegeven aan landelijke themaweken zoals; Week Zonder Afval, de Verspillingsvrijeweek, Nationale Klimaatweek en de Week van de Circulaire Economie;
  • het rapporteren van de afvalcijfers hebben we door ontwikkelt zodat we naast percentages ook konden sturen op aantal kilo’s afval;
  • het meewerken aan een alternatief voor de wegwerp koffiebekers;
  • tot slot hebben we ondersteund tijdens de implementatie van de nieuwe Rijksbrede afvalcontracten.

  Ondanks het uitvoeren van de vele activiteiten bleven de restafvalpercentages fluctueren. Ook hebben we ondervonden dat het sturen op alleen percentages niet representatief was. We hebben daarom ervoor gekozen om ook te sturen op het aantal kilo’s afval.

  Medio 2024 gaat Afvalzorg en Grondstoffenmanagement rapporteren wat de footprint per locatie is, wat input is voor de CO2-prestatieladder. Tegelijkertijd zal er een nota opgemaakt worden richting de Interdepartementale Commissie Huisvesting en Faciliteiten (ICHF) om de 35% restafval systematiek af te schaffen en dat te vervangen voor de footprint systematiek. Een mooie ontwikkeling die bij gaat dragen aan de duurzame ambities van FMH.

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.