Adviesrapport Verduurzaming Veiligheidsregio Utrecht

Adviesrapport Verduurzaming Veiligheidsregio Utrecht

 • Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De consequenties van klimaatverandering hebben namelijk direct effect op de maatschappij en de kernactiviteiten van de veiligheidsregio. Daarom wil de VRU zich voorbereiden op de consequenties van klimaatverandering, maar zich ook inzetten op het beperken van deze consequenties door het verduurzamen van hun eigen organisatie. Hiermee vervullen ze als maatschappelijk organisatie een voorbeeldrol richting de maatschappij.

 • Opdracht:

  Duurzaamheid was al geborgd binnen de beleidsbeginselen van de VRU (2020-2023) en kwam tot uiting in verschillende initiatieven binnen de organisatie. Om een volgende stap hierin te zetten was er de behoefte om de huidige initiatieven te borgen in een heldere ambitie en aanpak voor de komende jaren. Deze ambitie en aanpak kunnen vervolgens meegenomen worden richting de volgende beleidsperiode (2024 tot 2027).

 • De PHI aanpak:

  Om te komen tot een concrete ambitie en gedegen adviesrapport voor de verduurzaming van de VRU hebben we eerste een analyse gedaan van de huidige situatie op het gebied van duurzaamheid op basis van deskresearch en interviews. De uitkomsten van deze interne analyse vormden het startpunt voor de ambitiesessie waarin een concrete ambitie, strategie en aanpak zijn geformuleerd. In de opvolgende kansensessie hebben we kansen op zowel het primaire als op het secundaire proces van de VRU geformuleerd. Ten slotte hebben we deze stappen samengebracht en verwerkt tot een uitgebreid adviesrapport welke is getoetst binnen de organisatie en wordt ondersteund door een visuele praatplaat.

 • Het resultaat:

  Met dit adviesrapport heeft de VRU handvatten waarmee ze de aankomende beleidsperiode (2024-2027) invulling kan geven aan de duurzaamheidsambities aansluitend op de nationale duurzaamheidsdoelstellingen.

  Er zijn 4 duurzaamheidsthema's bepaald waarmee de VRU een bijdrage wil leveren aan een duurzame en veilige samenleving en de effecten van klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken:

  • Klimaat: het tegengaan van klimaatverandering door reductie van CO2-uitstoot.
  • Circulair: hoogwaardig (her)gebruik van grondstoffen en materialen en het sluiten van de kringloop.
  • Natuur: het waarborgen van een gezonde leefomgeving: het behouden en herstellen van de natuur en haar biodiversiteit.
  • Sociaal: sociale duurzaamheidsaspecten zowel intern als extern.

  Deze duurzaamheidsthema's komen terug in de routekaart waarin de kansen voor verduurzaming door de tijd zijn uitgezet en zijn uitgewerkt naar activiteiten met een actiehouder.

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.