MVI-Actieplan voor Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

MVI-Actieplan voor Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

 • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de 13 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Het zorg dragen voor veiligheid, het bestrijden van incidenten, het beperken van gezondheidsschade en verstoringen van het dagelijks leven wordt steeds uitdagender naarmate de consequenties van klimaatverandering en sociale uitdagingen zich uitbreiden en erger worden.  De klimaatverandering is daarmee onlosmakelijk verbonden met de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio voelt zich daarom verantwoordelijk om zich voor te bereiden op de consequenties van klimaatverandering en een bijdrage te leveren om deze consequenties te beperken.

 • Opdracht:

  Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend. Daarom heeft de VRR PHI Factory opdracht gegeven om in co-creatie een MVI-actieplan op te stellen. Het huidige manifest MVI 2016 - 2021, maar ook naar het conceptmanifest dat vanaf 1 januari 2022 geldt zijn hiervoor het uitgangspunt.

 • De PHI aanpak:

  In deze opdracht hebben wij samengewerkt met Adjust, waarbij zij op inkooptechnisch-vlak hebben geadviseerd en het proces begeleid om een duurzame ambitie te stellen en deze te vertalen naar de praktijk aan de hand van duurzaamheidsdoelstellingen.

  Onze werkwijze om te komen tot het nieuwe, gedragen, duurzame MVI-actieplan, is uitgewerkt in een 'roadmap' en door ons al velen malen succesvol toegepast. Onze benadering is opgebouwd uit 5 stappen:

  1. Analyseren: 'wat is er al aan informatie?'
  Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en om niet op 0 te beginnen hebben we een analyse gedaan op de documenten die beschikbaar zijn (inkoopbeleid, beleidsplannen en procedures). Vervolgens hebben we verschillende interviews afgenomen. De conclusies uit deze interne analyse hebben we meegenomen als basis voor het vervolg.

  2. Ambitie bepalen: 'waar willen we met elkaar heen?'
  Tijdens een gezamenlijke ambitiesessie hebben we met de projectgroep de ambitie bepaald. Deze sessie bestond uit onder andere: het bepalen van de ‘why’, duurzame inspiratie en vervolgens het bepalen van de ambitie inclusief strategie. Het resultaat van deze sessie is uitgewerkt in een three-pager.

  3. Inspireren: 'buiten naar binnen halen'
  In deze sessie hebben we letterlijk de kennis van buiten naar binnen gehaald. We hebben verschillende organisaties uitgenodigd om hun ervaringen te delen rondom Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

  4. Concretiseren: 'uitwerken van het MVI-actieplan'
  In verschillende sessies hebben we de doelstellingen uit het MVI-actieplan vertaald naar concrete acties. Wat is er nodig om de doelstelling te behalen en uiteindelijk bij te dragen aan de ambitie? Al deze informatie is vervolgens uitgewerkt in een MVI – actieplan en een one – pager.

  5. Activeren: 'het actieplan opleveren en alle stakeholders activeren!’
  Als laatste stap is het belangrijk dat iedereen van het actieplan afweet. Dit hebben we via meerdere roadshows in de organisatie gepresenteerd.

 • Het resultaat:

  Een visueel aantrekkelijk MVI-actieplan. Het MVI-actieplan bevat een ambitie voor 2027 en 2040 en deze hebben we vertaald naar acties. Aan de hand van deze acties kan de VRR aan de slag om stappen te zetten richting de geformuleerde ambitie. Om het actieplan eenvoudig te kunnen delen hebben we ook een one-pager opgeleverd met daarop een samenvatting van het MVI-actieplan. Deze one-pager is aan de hand van verschillende roadshow gedeeld met alle stakeholders in de organisatie.

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.