Duurzaam Dordthuis: een fijne plek voor iedereen

Duurzaam Dordthuis: een fijne plek voor iedereen

 • Dordthuis
 • In 2026 opent in Dordrecht het Dordthuis, een unieke plek in de stad waar de gemeente Dordrecht, Bibliotheek AanZet, de Sociale Dienst Drechtsteden, Dordrecht Marketing & Partners en VVV onder één dak als partners gaan samenwerken. Het Dorthuis is een plek ván en vóór de inwoners en bezoekers van de stad en de regio Drechtsteden. Buiten dit sociale aspect, heeft Dordthuis mooie duurzame ambities. Zo is het gebouw duurzaam ontworpen. Naast de aandacht voor duurzaamheid tijdens het ontwerpen en de constructie, zal het Dordthuis ook in de realisatie- en gebruiksfase sterk focussen op duurzaamheid.

 • Opdracht:

  Op basis van de duurzaamheidsambities van de Gemeente Dordrecht is het nu taak om deze ambities te vertalen naar de inrichting en facilitaire services van het Dordthuis. Dit met als doel dat de gestelde ambities niet bij woorden blijven, maar dat het Dordthuis in de realisatie- en gebruiksfases ook daadwerkelijk duurzaam gaat opereren. Het verwezenlijken van deze doelstelling begint met het formuleren van een heldere ambitie en visie, waarmee op een pragmatische manier sturing wordt gegeven aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Dordthuis.

 • De PHI aanpak:

  Om duurzaamheid in zowel de realisatie- als de gebruiksfase van Dordthuis te realiseren, hebben we verschillende stappen ondernomen. Ten eerste is een interne analyse uitgevoerd, waarin met behulp van deskresearch en interviews de huidige rol van duurzaamheid binnen de beleidsdocumenten van de Gemeente Dordrecht en de plannen voor het Dordthuis zijn omschreven. Vervolgens hebben we een ambitiesessie gehouden, waarin we samen de ambitie, thema’s en doelstellingen hebben bepaald voor een duurzaam Dordthuis. Hieruit is naar voren gekomen dat er vier thema’s zijn waar Dorthuis op wil focussen: circulariteit, klimaat, ketenverantwoordelijkheid, en inclusiviteit & SROI. Hierbij is flexibiliteit als randvoorwaarde gesteld. Door flexibiliteit in elk onderdeel mee te nemen, blijft Dordthuis meebewegen met de laatste ontwikkelingen en relevante innovaties. Ten slotte was het de taak om deze ambities om te zetten in specifieke acties waarmee Dordthuis aan de slag kan. Vervolgens zijn tijdens de concretiseersessie de doelstellingen geconcretiseerd en vertaald naar de aanbesteding Inrichting.

 • Het resultaat:

  De gestelde ambities, de strategie en specifieke doelstellingen zijn vertaald naar een ‘ambitiedocument’, een document ‘ambitie geconcretiseerd’ en een visual. Deze documenten bevatten verschillende kansen en acties voor het Dordthuis op de aangegeven vier thema’s. Hiermee heeft het Dordthuis concrete middelen om ervoor te zorgen dat het Dordthuis de unieke en fijne plek wordt waar naar gestreefd wordt: een plek om te zijn en te (ver)blijven, voor huidige en toekomstige generaties. Een plek waar verbinding centraal staat. Met elkaar, maar ook met de leefwereld om ons heen.

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.