Duurzaamheidsagenda HMC

Duurzaamheidsagenda HMC

 • Haaglanden Medisch Centrum
 • De Nederlandse zorgsector heeft een grote milieu impact: 7% van de uitstoot van broeikasgassen, 13% van het grondstoffengebruik en 4% van het afval in Nederland. Met het leveren van zorg draagt de sector bij aan de klimaatcrisis die paradoxaal genoeg de grootste bedreiging is voor de volksgezondheid. Daarmee is de transitie naar duurzamere zorg een van de grote uitdagingen voor de gezondheidszorg.

  Haaglanden Medisch Centrum (HMC), een van de 27 topklinische ziekenhuizen van Nederland en lid van de STZ (Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen). De strategische koers 2020-2024 benadrukt duurzaamheid als kernwaarde, gericht op het bijdragen aan een duurzamere maatschappij in lijn met lokale en nationale doelstellingen. Initiatieven zoals de greenteams (bijvoorbeeld de groene OK) en duurzame huisvestingsplannen benadrukken HMC’s bestaande inzet voor duurzaamheid.

 • Opdracht:

  Met oog op de recente ontwikkelingen en de groeiende urgentie voor het verduurzamen van de zorg wil HMC de volgende stap zetten op het gebied van duurzaamheid met een concrete duurzaamheidsagenda voor de komende jaren. Deze duurzaamheidsagenda begint met een duidelijke ambitie en visie om van daaruit pragmatisch richting te geven aan duurzaamheid binnen de organisatie.

 • De PHI aanpak:

  Om de duurzaamheidsambitie en agenda te vormen, hebben we verschillende stappen ondernomen: we analyseerden de huidige rol van duurzaamheid binnen HMC en de impact van de zorgsector op het milieu op basis van documentatie en interviews, verdiepten ons in de Green Deal Duurzame Zorg 3.0, en onderzochten sectorinitiatieven en -ontwikkelingen. Dit leidde tot een ambitiesessie waarin we samen met het kernteam duurzaamheid een concrete ambitie, focusthema’s, strategie en aanpak voor HMC formuleerden. Na goedkeuring van het ambitiedocument door de Raad van Bestuur zijn we samen met het HMC kernteam gestart met het verder vormgeven van de duurzaamheidsagenda om zo te bepalen welke stappen komende jaren moeten worden gezet om de ambities te realiseren. In twee kansensessies met 40 deelnemers uit verschillende organisatieonderdelen identificeerden we kansen rond de thema's Klimaat, Circulariteit, Gezondheid en Samenwerking, aansluitend op de SDG's 3, 12, 13, en 17.

 • Het resultaat:

  De geformuleerde duurzaamheidsagenda omvat een gedetailleerde activiteitenplanning met jaarlijkse, thematische en afdelingsspecifieke activiteiten. Een heldere leidraad voor het toekomstige team Duurzaamheid van HMC die de activiteiten verder vorm zullen geven. Deze activiteiten zijn gericht op zowel het primaire proces — zoals bijvoorbeeld de overstap van wegwerpmaterialen naar herbruikbare opties en het aanpassen van protocollen om verspilling tegen te gaan — als ondersteunende processen, zoals duurzame huisvesting en het bevorderen van gezonde, duurzame voeding en afvalmanagement.

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.