Duurzame ambities InteriorWorks

Duurzame ambities InteriorWorks

 • InteriorWorks
 • InteriorWorks is specialist op het gebied van projectinrichting binnen de hospitality-, kantoor-, onderwijs-, en zorgbranche. Met vakkennis, flexibiliteit en een uitgebreid netwerk komen zij tot een passend interieur bij haar klanten. Interieur wordt dan ook gezien als een middel voor geluk en gezondheid op de werkvloer en niet als doel. InteriorWorks wil haar verantwoordelijkheid nemen in de duurzame transitie en zich inzetten voor een duurzamere wereld voor toekomstige generaties. Dit doen zij door directe positieve impact te realiseren via projecten bij klanten en indirect impact te maken door het goede voorbeeld te geven in de eigen bedrijfsvoering.

 • Opdracht:

  InteriorWorks zocht naar een passende positionering en strategie van duurzaamheid en een toekomstbestendig businessmodel om invulling te geven aan de toenemende klantvraag naar circulaire en duurzame oplossingen in de werkomgeving. PHI Factory is gevraagd om deze ambities concreet te maken en te vertalen naar een visuele roadmap en praatplaat.

 • De PHI aanpak:

  Het proces om te komen tot een duurzame ambitie en een visuele roadmap is te verdelen in een drietal stappen. Te beginnen bij het uitvoeren van een interne analyse wat ter input diende voor een ambitiesessie. Tijdens deze sessie hebben we de WHY en het definitiekader bepaalt, dit waren de eerste contouren van de duurzame visie en ambitie. Als de tweede stap hebben we de duurzame ambitie geladen met relevante thema’s en concrete acties in een kansen, - en prioritering sessie. Hier hebben we de keten als uitgangspunt genomen. Tot slot hebben we een actieplan per ketenonderdeel ontwikkelt, een roadmap van deze acties per jaar en een praatplaat van de opgestelde ambitie.

 • Het resultaat:

  ‘In deze duurzaamheidstransitie willen wij echte impactmakers zijn. We kunnen dit bij uitstek doen door ons als kennispartner te profileren’

  Deze rol als impactmakers en kennispartner betekent dat het ontwikkelen en onderhouden van kennis prioriteit krijgt. Duurzaamheid gaat hand-in-hand met kwaliteit, design en het welzijnsniveau van de eindgebruiker. Comfort, gezondheid en beleving staat voorop. Hierbij wordt constant de afweging gemaakt tussen beleving en duurzaamheid. Het eerlijke verhaal wordt verteld en de klant wordt zorgvuldig meegenomen in de afwegingen die hierin gemaakt kunnen worden.

  InteriorWorks heeft de term duurzaamheid gekozen als kapstok, omdat deze definitie ruimte biedt voor een brede thematiek. Onder duurzaamheid vallen de volgende thema’s: welzijn, circulariteit en CO2.

  • Binnen het thema welzijn wordt de focus gelegd op het creëren van een werkomgeving waarin werkgeluk, vitaliteit en design centraal staan. Met oog voor het inzetten van SROI en sociale ondernemingen binnen projecten.
  • Binnen het thema circulariteit wordt de R-Ladder als uitgangspunt genomen, het onderzoeken en adviseren van innovatieve en duurzame grondstoffen en wordt er geëxperimenteerd met nieuwe verdienmodellen.
  • Het thema CO2 geeft invulling aan het reduceren van zowel directe als indirecte CO2-uitstoot. In samenwerking met ketenpartners en waar mogelijk lokaal.

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.