MVOI-Actieplan voor Gemeente Amersfoort

MVOI-Actieplan voor Gemeente Amersfoort

 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Amersfoort is al hard aan de weg aan het timmeren in de transitie naar een circulaire economie. De Gemeente koopt jaarlijks voor 200 miljoen in. Een enorme spend om impact mee te maken in de transitie naar een circulaire en inclusieve economie. In het nieuwe coalitieakkoord van 2022-2026 is duurzaamheid een belangrijk thema voor de Gemeente; ‘een goed leven binnen de grenzen van onze aarde’. De afdeling Interne Dienstverlening & Advies (hierna IDA) wil met Maatschappelijke Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (hierna MVOI) bijdragen aan dit thema en ziet inkoop als een belangrijk instrument om deze duurzame ambities te behalen.

 • Opdracht:

  PHI Factory is gevraagd om de ambities op organisatieniveau te vertalen naar MVOI voor de Facilitaire afdeling (IDA) en deze naar de praktijk te brengen. Deze vertaling is samengevat in een MVOI-actieplan die voldoet aan de randvoorwaarden vanuit het MVOI Manifest die de Gemeente in oktober 2022 heeft ondertekend.

 • De PHI aanpak:

  Om te komen tot een MVOI-actieplan zijn we eerst gestart met een interne analyse van de organisatie. Vervolgens hebben we in co-creatie een ambitie voor duurzaamheid en MVOI geformuleerd voor IDA. Door middel van twee vervolgsessies hebben we de inhoud van het actieplan bepaald. Het actieplan is vervolgens samengevat in een visuele praatplaat.

 • Het resultaat:

  Er is een gedegen MVOI-actieplan ontwikkeld in co-creatie met de afdeling IDA. De ambities die geformuleerd zijn: Ambitie duurzaamheid: In 2030 is onze bedrijfsvoering 100% circulair en CO2-neutraal. Ambitie MVOI: In 2030 kopen we 100% van onze inkopen maatschappelijk verantwoord in en zijn we een opdrachtgever die de markt aanjaagt en verduurzaamt. De MVOI-thema’s van het Rijk zijn gekozen als kader. Door middel van het Ambitieweb is de prioritering van deze thema’s bepaald. Per thema is er een ambitie en doelstellingen bepaald. Ook zijn er per thema concrete acties geformuleerd die zorgen dat deze doelstellingen worden behaald. Als aanvulling voor de implementatie van de ambitie en het plan zijn er vier factsheets ontwikkeld voor vier verschillende productcategorieën, namelijk schoonmaak, mobiliteit, kantoorinrichting en repro & post. Deze factsheets kunnen gebruikt worden ter inspiratie bij een aanbesteding, om deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de duurzame ambitie van de Gemeente. De marktonwikkelingen binnen deze categorieën worden hierin besproken, inspiratie voor eisen en wensen die meegenomen kunnen worden in de aanbesteding en tips & tricks en die ter inspiratie kunnen dienen. Het actieplan is binnenkort te vinden op de website van PIANOo.

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.