E3 model toegepast bij gebouwen NSI

E3 model toegepast bij gebouwen NSI

Je wil een gebouw verduurzamen, maar waar begin je? Loont het financieel om zonnepanelen aan te leggen, of moet je vol inzetten op isolatie? En welke van deze twee keuzes levert uiteindelijk de meeste energiebesparing, maar tegelijkertijd de minste milieulast op?

Toepassing E3 model bij NSI

NSI heeft de opdracht om haar gebouwen te verduurzamen. PHI Factory heeft in samenwerking met INNAX het E3 model onlangs succesvol toegepast bij NSI. Voor drie gebouwen zijn de kosten en baten van verschillende duurzaamheidsmaatregelen in kaart gebracht. De drie E’s: Euro’s, Energie en Emissie zijn hier tegen elkaar afgezet.

INNAX heeft energiebesparingsonderzoeken uitgevoerd van drie NSI-gebouwen. Met deze onderzoeken is berekend wat het energieverbruik is per gebouw. Vervolgens is bepaald wat de energiebesparing en investeringskosten zijn van verschillende maatregelen, zoals isolatie en zonnepanelen.

Het resultaat: per gebouw is een overzichtelijk afwegingskader gemaakt van de verschillende maatregelen. Met dit overzicht kan NSI de verschillende maatregelen beoordelen en onderling vergelijken op hun financiële- én milieu impact. Hiermee kan NSI een data gedreven keuze maken welke maatregelen ze gaan doorvoeren om de milieu impact van hun gebouwen te verminderen.

Het E3 model helpt keuzes makkelijker te maken voor de duurzame gebouwen van morgen.

E3 model
PHI Factory heeft het E3 model ontwikkeld om verschillende duurzaamheidsmaatregelen met elkaar te vergelijken op drie aspecten: financiële impact (Euro’s), energiebesparing (Energie) en milieulast (Emissies).

Bij het verduurzamen van gebouwen wordt vaak alleen gekeken naar de CO2-voetafdruk en het energieverbruik van een gebouw. Er ontstaat echter ook veel CO2-impact in de keten. Denk hierbij aan het verkrijgen en verwerken van de materialen die gebruikt worden voor de productie van zonnepanelen of isolatiemateriaal. In het productieproces van deze materialen ontstaan broeikasgasemissies door het delven van grondstoffen, transport en het gebruik van energie. PHI Factory heeft de verborgen impact hiervan inzichtelijk gemaakt met behulp van een berekening per maatregel.

Vervolgens zijn voor zowel de CO2-emissies, als het financiële plaatje berekeningen gemaakt over de gehele levensduur en zijn deze tegen elkaar afgezet: wat moet er aan de voorkant geïnvesteerd worden (in euro’s, materialen en CO2-emissies) om op de langere termijn een positieve impact te maken? Dit wordt allemaal samengevat in het E3 model.

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.