Studenten ontwerpen duurzame portiersloge Delfland

Studenten ontwerpen duurzame portiersloge Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft studenten van hogescholen uitgenodigd voor het ontwerpen van een nieuwe portiersloge voor afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht met restproducten uit het zuiveringsproces. Hoogheemraad Ruud Egas gaf vandaag de aftrap van dit project. Eind januari 2020 presenteren de studenten hun slimme oplossingen en ontwerpen.

Circulair bouwen met restproducten

Delfland doet in het project Living Lab Portiersloge De Groote Lucht samen met onderwijs en bedrijfsleven onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van restproducten in nieuwe bouwmaterialen, als voorbeeld voor toekomstige bouwprojecten. Restproducten van Delfland zijn bijvoorbeeld: gescheiden afval (plastic, papier, gft), gras, riet, waterplanten, baggerspecie en zuiveringsslib.

De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Avans Hogeschool Breda en HZ University of Applied Sciences doen mee. Hoogheemraad Ruud Egas heette de deelnemende partijen van harte welkom: “Wij willen met dit project de toekomstige generatie de kans geven om kennis en ervaring op te doen met circulair en biobased ontwerpen en bouwen. De portiersloge is een mooie pilot voor toekomstige bouwprojecten. Tegelijkertijd draagt het bij aan onze doelstelling om energie-en klimaatneutraal te worden. Delfland streeft ernaar in 2030 50% minder grondstoffen te verbruiken en in 2050 willen we helemaal circulair zijn.”

Tijdens de kick-off kregen de studenten, docenten en aangesloten bedrijven uitleg over de ontwerpfase en werden inspirerende presentaties gegeven over duurzaamheid en circulair bouwen. Ook konden zij kennis maken met de processen van Delfland, het terrein en de locatie van de portiersloge.

Volgende stap

De studenten werken in de komende maanden aan een ontwerp dat zij eind januari presenteren aan een jury. Deze bestaat uit experts van Delfland die vanuit verschillende invalshoeken naar het ontwerp kijken.

Uiteraard moet het ontwerp zoveel mogelijk circulair, energie- en klimaatneutraal zijn. Daarnaast moet het een goede portiersfunctie hebben, de vormgeving en inrichting moeten bijdragen aan de biodiversiteit en in de omgeving passen en tot slot moet rekening worden gehouden met alle relevante wet-en regelgeving.

De bouw van de portiersloge start naar verwachting in 2021.

Bron:

Hoogheemraadschap Delfland

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

Gratis CE spreekuur?

We plannen graag een uurtje in onze online room om met je te sparren over de (duurzame) uitdagingen waar jouw organisatie op korte en lange termijn voor staat.

Laat je e-mailadres achter voor het maken van een afspraak.