Blog: CSRD uitgelegd

Blog: CSRD uitgelegd

Vanaf 2024 komt er een serieuze duurzaamheidswetgeving aan. Je hebt er vast van gehoord, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze Europese wetgeving staat op het punt geïmplementeerd te worden en zal invloed hebben op elke Europese (en Nederlandse) organisatie. Met de groeiende aandacht voor klimaatverandering, sociale rechtvaardigheid en milieubescherming is er ook een toenemende druk op bedrijven om verantwoording af te leggen over hun duurzaamheidsprestaties.

De CSRD, een recent initiatief van de Europese Unie, is een belangrijke stap voor een transparanter duurzaamheidsbeleid. Maar waarom is dit zo belangrijk? Momenteel kiezen bedrijven zelf hoe en waar ze precies over rapporteren als het op de milieu en sociale impact aankomt. Gelukkig zien we al steeds meer bedrijven die op een bepaalde manier rapporteren over hun duurzaamheidsinspanningen. Echter is het vaak moeilijk om prestaties met elkaar te vergelijken omdat ze zelf mogen bepalen op welke manier ze hierop rapporteren. Daar komt met de CSRD-wetgeving verandering in. Doordat bedrijven op dezelfde manier moeten gaan rapporteren, is het veel makkelijker om deze vergelijking te trekken.

De CSRD bouwt namelijk voort op de bestaande financiële rapporteringsverplichtingen en organisaties moeten een geïntrigeerd jaarverslag gaan opstellen. Dit betekent dat het jaarverslag één geheel is waarbij duurzaamheid overal bij geïntrigeerd wordt. Dus, geen losse duurzaamheidsrapporten meer waar bedrijven aangeven wat voor een goede dingen ze al doen terwijl de negatieve impact buiten beschouwing wordt gelaten. In een economie waar het (voor alsnog) vooral om geld gaat is dit een enorme stap!

Hoe moeten bedrijven nu gaan rapporteren? Dat is aan de hand van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Dit zijn twee algemene standaarden (beide verplicht) en tien topical standaarden (waarvan er verplicht over klimaatverandering en de eigen medewerkers gerapporteerd moet worden). De algemene standaarden gaan over hoe en waarover gerapporteerd dient te worden en de structuur en strategie van de organisatie. De topical standaarden gaan in op Environmental, Social en Governance (ESG) onderwerpen.

Voor de resterende (niet verplichte standaarden) moeten bedrijven aan de hand van een dubbele materialiteitsanalyse bepalen of een standaard materieel is of niet. Dit komt neer op een analyse die de organisatie moet uitvoeren op twee punten. Ten eerste moeten ze per standaard bepalen of het thema een financieel risico is voor de organisatie (financiële materialiteit). Als je een bedrijf hebt dat veel water nodig heeft tijdens een productieproces, dan is droogte door klimaatverandering een groot financieel risico. Ten tweede moet de organisatie bepalen wat voor een invloed zij hebben op de verschillende standaarden (impact materialiteit). Hetzelfde water intensieve bedrijf heeft waarschijnlijk een aanzienlijke impact op omliggende gemeenschappen als ze al het beschikbare water opkopen. Deze materialiteit moet niet alleen door de organisatie zelf bepaald worden, maar ook door de belangrijkste stakeholders. Daarbij moeten bijvoorbeeld leveranciers, klanten maar ook omliggende gemeenschappen betrokken worden. Een organisatie moet dus goed kunnen verklaren als een onderwerp als niet materieel wordt gezien.

Is de CSRD-wetgeving al perfect? Nee, nog lang niet. Is het een stap in de goeie richt? Ja, dat is het zeker. Het zorgt voor extra transparantie en verantwoording. Het stelt maatschappelijke en milieu impact eindelijk als prioriteit naast de winstgevendheid van organisaties. En belangrijker, het zorgt ervoor dat de traagste uit de klas en de grootvervuilers, realistischer moeten gaan rapporteren over de impact die ze maken. Dit geeft organisaties die al wel hun beste beentje voorzetten de kans om dit duidelijk aan de buitenwereld te laten zien.

Kortom, CSRD is een belangrijke en hele mooie stap naar een duurzamere wereld. Maar zoals met elke grote stap: het vergt wat voorbereiding. Begin dan ook op tijd met het inventariseren van wat CSRD betekent en hoe je je organisatie erop in kan richten en kan borgen dat het onderdeel wordt van je werkprocessen.  

Wil je meer weten over de CSRD en hoe wij je in de voorbereiding kunnen ondersteunen, lees hier meer of neem contact met ons op.

Blog geschreven door: Bas Tideman van PHI Factory.

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.