Blog: Meten voor newbies

Blog: Meten voor newbies

Onze mooie aarde warmt op. Je kunt geen krant of nieuwswebsite meer openen zonder hiermee geconfronteerd te worden. Vaak staat in deze berichten iets vermeld over CO2-uitstoot. Maar wat is CO2 nu precies en waarom is het zo belangrijk dat de uitstoot hiervan wordt beperkt?

CO2 is een kleurloos en reukloos gas en één van de broeikasgassen dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Andere bekende soorten broeikasgassen zijn methaan (CH₄) en lachgas (N₂O). Een hogere gemiddelde temperatuur op aarde leidt tot steeds extremer weer, zoals hitte, overstromingen en droogte. De bosbranden in Australië en hittegolven in Zuid-Europa van afgelopen zomer zijn hier enkele voorbeelden van. Deze klimaatschade heeft niet alleen grote gevolgen voor de natuur zelf. Ook steeds meer mensen merken de gevolgen in hun dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan boeren die mislukte oogsten hebben door de droogte, de overstromingen in Limburg, of mensen die noodgedwongen moeten vluchten door overstromingen of extreme droogte.

Helaas neemt de hoeveelheid CO2 op aarde nog jaarlijks toe. Om de opwarming tegen te gaan, zijn er internationaal en nationaal afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 te verminderen. Nederland heeft als doelstelling om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. Dit is allemaal nodig om te voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs uit 2015. Daarin is afgesproken dat we streven om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de twee graden Celsius, liefst tot maximaal anderhalve graad.

Om te controleren of deze doelen gehaald kunnen worden, is het van belang dat we CO2-uitstoot kunnen meten. Uiteraard zijn er nog andere indicatoren die bijdragen aan een duurzamere en minder warme aarde, zoals circulariteit. Ook kunnen buiten CO2  de andere vijf broeikasgassen, waar de eerdergenoemde methaan en lachgas er twee van zijn, gemeten worden. Om niet over alle  broeikasgassen apart te hoeven rapporteren, worden de andere broeikasgassen vaak omgerekend naar CO2. Vandaar dat je vaak alleen CO2 ziet staan als het over meten gaat.  Deze CO2-metingen gebeuren niet alleen op landelijk, maar juist ook op organisatieniveau en ook steeds meer op projectniveau. Op deze manier kunnen organisaties goed sturen op hun processen om hun CO2-uitstoot te verminderen. En dat is tevens van belang als het gaat om een toekomstbestendig businessmodel.

Met CO2-uitstoot veroorzaak je als bedrijf immers klimaatschade. Elke kilogram CO2 die de lucht in gaat, brengt het klimaat schade toe en dat brengt dus ook kosten met zich mee. Tot nu toe wordt de klimaatschade van CO2-uitstoot niet meegerekend in de meeste businessmodellen. Maar dit is aan het veranderen. Zo is bij de gemeente Amsterdam de prijs per kilogram CO2 nu €418. Dit wordt meegewogen bij nieuwe investeringen. De businessmodellen die CO2-uitstoot meenemen, zijn duurzaam en toekomstbestendig, zowel voor de aarde als voor de organisatie zelf. Wetgeving hierop wordt steeds dwingender. Zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD, klik hier voor meer uitleg) die organisaties verplicht de totale CO2-uitstoot inzichtelijk te maken en een stappenplan om dit te reduceren. Het meten van de CO2-uitstoot van een organisatie is dus niet meer enkel een kwestie van willen; deze stap móet gemaakt worden!   

Maar hoe meten we dan precies de uitstoot van een organisatie?
Om te beginnen moet je als organisatie een overzicht krijgen van je CO2-uitstoot op verschillende niveaus. Dit wordt gedaan aan de hand van het “Greenhouse Gas Protocol”. Dit protocol verdeelt de soorten CO2-uitstoot in drie niveaus, ook wel “scopes” genoemd. Op deze manier is er één duidelijke CO2-meetmethode die over de hele wereld wordt gebruikt.

Scope 1 gaat over de directe uitstoot van een bedrijf: dit is alle CO2-uitstoot die voortkomt uit het gebruik van eigen gebouw, vervoer- en product gerelateerde activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een auto. In dit voorbeeld is de scope 1-uitstoot het aantal fossiele brandstoffen dat uitgestoten wordt door het rijden van een auto die rijdt op benzine. Vervolgens is er ook een indirecte uitstoot. Deze is opgedeeld in scope 2 en 3. Scope 2 is de uitstoot door ingekochte en verbruikte elektriciteit of warmte. In het autovoorbeeld gaat het dan om de elektriciteit waarmee een elektrische auto wordt opgeladen. Deze uitstoot hoort nog steeds bij de eigen emissies van een bedrijf. Scope 3 daarentegen gaat over de emissies in de keten: de uitstoot die wordt veroorzaakt door de productie of winning van ingekochte grondstoffen of materialen en uitbestede werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld de uitstoot van (het produceren van) automaterialen. Het zijn deze laatstgenoemde scope-3 activiteiten die een groot verschil maken, maar die vaak vergeten worden. Deze emissies vinden namelijk plaats in de keten en veelal buiten ons zicht. De scope 3-uitstoot, die staat voor maar liefst een 4/5e van de gehele uitstoot van een bedrijf, wordt door Babette Porcelijn ook wel de verborgen impact genoemd.

                                                                     

Om de werkelijke uitstoot van een organisatie te weten, is het meten van deze verborgen CO2-uitstoot daarom van cruciaal belang. Bij PHI Factory zijn we gespecialiseerd in het meten van CO2-uitstoot en dan met name de verborgen impact (scope 3). We nemen jouw organisatie stapsgewijs mee in het meten en inzichtelijk maken van de gehele CO2 uitstoot. Met onze CO2 Impact Calculator maken we gebruik van onze database, met daarin de CO2-uitstoot van een groot scala aan producten. Deze kerngetallen zijn gebaseerd op wetenschappelijke data en analyses van de gehele levenscyclus van zo’n product. Zo kijken we welke materialen in een product zitten, naar het specifieke gewicht van deze materialen en uiteraard naar de levensduur van een product. Op deze manier krijgen we zowel scope 1 en 2, als de verborgen impact (Scope 3) goed in beeld.

Bij PHI Factory hebben we verschillende producten ontwikkeld die op een ander detailniveau meten. De CO2 Organisatiescan is een pragmatische CO2-meting die direct inzicht geeft in de grootste CO2-bijdrage. Met een CO2 Deepdive meten we een product of productgroep tot in detail door.

Moet jouw organisatie ook nog stappen zetten richting duurzaamheid en circulariteit? En zou je hiervoor graag willen weten hoeveel CO2 jouw organisatie uitstoot én hoe je dit kan verminderen? Neem contact op met ons en we helpen je graag op jouw reis naar een duurzame en circulaire organisatie!

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.