CE in catering

Ook in de cateringwereld is aandacht voor circulariteit! PHI heeft op 28 maart een presentatie gegeven over CE in relatie tot catering en Facility Management. Deze presentatie was onderdeel van de jaarlijkse branche bijeenkomst voor contractcateraars van HTC. Van deze dag is een video samenvatting gemaakt. Hiermee ben je binnen 8 minuten op de hoogte van de stand van zaken op gebied van circulariteit binnen de Nederlandse bedrijfscatering. Daarnaast is er een artikel gepubliceerd in de FMM.