MIA/Vamil-regeling

MIA/Vamil-regeling

Om de transitie naar een duurzame en circulaire economie te versnellen stelt de overheid verschillende subsidieregelingen beschikbaar. Van de vele subsidieregeling is de MIA/Vamil-regeling bij het grote publiek minder bekend. En dat is zonde, want deze regeling is interessant voor iedere ondernemer die belastingplichtig is in Nederland en wil investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

We hebben een onepager gemaakt waarin we alle informatie over de MIA/Vamil-regeling in het kort toelichten. Deze kan je bijvoorbeeld gebruiken om je collega’s of partners te informeren over de mogelijkheden van deze regeling! In dit artikel lichten we toe waarom de MIA/Vamil-regeling interessant kan zijn voor jullie organisatie.

Wat houdt de regeling in?
Als je investeert in een bedrijfsmiddel dat een duurzame gebouwde omgeving bevordert kan je gebruikmaken van belastingvoordeel met de MIA/Vamil regeling. Denk hierbij aan investeringen die bijdragen aan circulaire economie of klimaatadaptatie.

 • Met de MIA kan een organisatie voor een investering tot 25% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Hiermee verlaag je de fiscale winst.
 • Met Vamil kan een organisatie tot 75% van de investering afschrijven op een tijdstip dat zelf kan worden bepaald.

Voor wie is de regeling bedoeld?
De MIA/Vamil regeling is er voor alle ondernemers die belastingplichtig zijn in Nederland. Dit geldt dus ook voor overheidsorganisaties, stichtingen of verenigingen, als zij belastingplichtig zijn voor vennootschapsbelasting. De regeling is niet bedoeld voor particulieren.

Met welke middelen kan je hier aanspraak op maken?
Investeringen in bedrijfsmiddelen die bijdragen aan de circulaire economie of klimaatadaptatie vallen onder de MIA/Vamil regeling en staan de Milieulijst 2022: (zwerf)afval op water en land, biodiversiteit bevorderen, klimaat adaptief bouwen, duurzame voorzieningen, duurzame gebouwen, interieur zoals tapijt, wanden en inrichting, circulaire gebouwen en bouwmaterialen.

Investeringen in bedrijfsmiddelen die zijn gericht op energiebesparingen vallen onder de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA): koelen/vriezen, isoleren/afschermen, ventileren, verwarmen, verlichten, duurzame installaties, warmte- en koude benutting, horeca en energie besparen (overig).

Zie deze infographic voor het overzicht. Via de online zoektool kan je zien welke bedrijfsmiddelen of technieken op de milieulijst staan en of deze voldoen aan de daarin gestelde eisen.  

Wat zijn de voorwaarden?
De belangrijkste voorwaarden die gelden als een organisatie in aanmerking wil komen voor de MIA/Vamil regeling zijn:

 • De aanvraag wordt binnen 3 maanden na aankoop gemeld
 • Je betaalt inkomsten- en of vennootschapsbelasting in Nederland
 • Je investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat en voldoet aan de eisen
 • De investeringskosten zijn minimaal 2.500 euro
 • Per belastingplichtige is per jaar maximaal 50 miljoen euro beschikbaar
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt, maar gemaakt kosten voor het installeren/gebruiksklaar maken van een tweedehands bedrijfsmiddel mogen wel worden gemeld

Zie voor een volledig overzicht van de voorwaarden deze website van RVO.

Welke kosten komen in aanmerking?
Niet alle kosten komen in aanmerking voor de MIA/Vamil regeling:

 • Alle aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel
 • Kosten voor onderdelen die technisch noodzakelijk zijn voor, en uitsluitend dienstbaar zijn aan deze bedrijfsmiddelen
 • Kosten voor het aanpassen/verbeteren van een bedrijfsmiddel
 • Kosten voor het vervangen van een versleten of defect bedrijfsmiddel
 • Milieu-advieskosten (deze maken onderdeel uit van de voortbrengingskosten)

Hoe kan ik de MIA/Vamil aanvragen?
Als het bedrijfsmiddel op de milieulijst staat kan je de investering binnen 3 maanden na aankoop indienen via de website van RVO. Je logt in met eHerkenning, gaat naar ‘direct regelen’ en zoek het MIA-Vamil-formulier op. Deze vul je in en vervolgens verstuur je de aanvraag. RVO controleert en beoordeelt de aanvraag aan de eisen van MIA/Vamil en stuurt het advies door naar jou en de belastingdienst toe. Zie deze infographic voor een volledig overzicht van de stappen die moeten worden genomen om de MIA/Vamil-regeling aan te vragen.

Heb je na het lezen van dit artikel nog hulp nodig bij de aanvraag van de MIA/Vamil-regeling of extra vragen? Neem dan contact met ons op en dan helpen we je natuurlijk graag!

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.